Helena Aittola
Helena Aittola
erikoistutkija, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Verified email at jyu.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Tutkimustyön ohjaus ja ohjaussuhteet tieteellisessä jatkokoulutuksessa
H Aittola
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 1995
761995
Is education getting lost in university mergers?
J Ursin, H Aittola, C Henderson, J Välimaa
Tertiary education and management 16 (4), 327-340, 2010
732010
Evaluation and quality assurance in Finnish and Italian universities in the Bologna process
J Ursin, M Huusko, H Aittola, U Kiviniemi, R Muhonen
Quality in Higher Education 14 (2), 109-120, 2008
482008
University mergers in Finland: Mediating global competition
J Välimaa, H Aittola, J Ursin
New directions for higher education 2014 (168), 41-53, 2014
412014
The Bologna process and internationalization–consequences for Italian academic life
H Aittola, U Kiviniemi, S Honkimäki, R Muhonen, M Huusko, J Ursin
Higher Education in Europe 34 (3-4), 303-312, 2009
352009
Yliopisto-opiskelun mielekkyyden kokeminen ja opiskelijoiden elämismaailman perusrakenteet
H Aittola, T Aittola
Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyvaeskylaen yliopisto, 1985
321985
Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa
H Niemi, H Aittola, V Harmaakorpi, O Lassila, S Svärd, J Ylikarjula, ...
Tohtorikoulutuksen kansallinen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen …, 2011
212011
Academic life and the pressure of massification
H Aittola
DESCRIPTORS Educational Change;* Educational Trends; Foreign Countries …, 2001
212001
Doctoral education and doctoral theses—Changing assessment practices
H Aittola
Cultural perspectives on higher education, 161-177, 2008
192008
Yliopisto elämismaailmana
H Aittola, T Aittola
Opiskelun ja hallinnon muutosprosessit, 1980
191980
Johdanto: hyvää akateemista työtä etsimässä
OH Ylijoki, H Aittola
Teoksessa Aittola, H. & Ylijoki, OH.(toim.), Tulosohjattua autonomiaa …, 2005
182005
Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke: Loppuraportti
J Välimaa, J Stenvall, T Siekkinen, E Pekkola, J Kivistö, K Kuoppala, ...
Opetus-ja kulttuuriministeriö, 2016
16*2016
Tohtoriksi tutkijakoulusta
H Aittola, P Määttä
Tutkijakoulut tieteellisten jatko-opintojen uudistajana. Jyväskylän …, 1998
161998
Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos
H Aittola, L Marttila
RAKE-yhteishankkeen (2008–2009) loppuraportti. Opetusministeriön julkaisuja 5, 2010
142010
Tulosohjattua autonomiaa
H Aittola, OH Ylijoki
Akateemisen työn muuttuvat käytännöt.[Results-directed autonomy. Changing …, 2005
142005
Yliopisto-opiskelu ja opiskelijoiden elämänvaiheet
H Aittola, T Aittola
Kasvatus 6, 433-441, 1986
111986
Employment of PhDs in Finland. Prospects and expectations of doctoral students.
P Vuolanto, HM Pasanen, H Aittola
VEST: Journal of Science & Technology Studies 19, 2006
102006
Yliopisto-opiskelu elämänvaiheena ja opiskelun mielekkyys
H Aittola, T Aittola
Teoksessa Aittola, T.(Toim.) Korkeakouluopiskelu elämänvaiheena ja opintojen …, 1988
91988
Opiskelijoiden elämänhallinta ja elämisen mahdollisuudet
H Aittola
Teoksessa H. Aittola & T. Aittola (toim.) Yliopisto elämismaailmana …, 1980
91980
Yliopistotutkimus, tieto ja akateeminen vapaus–kansalaisuus tietotaloudessa
H Aittola
Teoksessa J. Ursin & J. Välimaa (toim.) Korkeakoulutus teoriassa. Näkökulmia …, 2006
72006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20