Seuraa
Kimmo Silvo
Kimmo Silvo
Head of unit, Finnish Environment Institute, SYKE
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Eutrophication of aquatic ecosystems a new method for calculating the potential contributions of nitrogen and phosphorus
J Seppälä, S Knuuttila, K Silvo
The International Journal of Life Cycle Assessment 9 (2), 90-100, 2004
1042004
Implications of regulation based on the IPPC directive–A review on the Finnish pulp and paper industry
K Silvo, T Jouttijärvi, M Melanen
Journal of cleaner production 17 (8), 713-723, 2009
592009
Integrated pollution prevention and control—the Finnish approach
K Silvo, M Melanen, A Honkasalo, S Ruonala, M Lindström
Resources, Conservation and Recycling 35 (1-2), 45-60, 2002
542002
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015: Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista
H Nyroos, M Partanen-Hertell, K Silvo, P Kleemola
Suomen ympäristökeskus, 2006
312006
Fosfori ja typpi vesien rehevöittäjinä-vaikutusten arviointi
S Salonen, T Frisk, T Kärmeniemi, J Niemi, H Pitkänen, K Silvo, ...
Suomen ympäristökeskus, 1992
301992
Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen
A Karvonen, T Taina, J Gustafsson, J Mannio, J Mehtonen, T Nystén, ...
Ympäristöministeriö, 2012
242012
Report on the implementation of the nitrates directive in Finland
S Mitikka, R Britschgi, K Granlund, J Grönroos, P Kauppila, R Mäkinen, ...
Finnish Environment Institute, 2005
232005
Rainbow trout production and the environment
J Seppala, F Silvenius, J Gronroos, T Makinen, K Silvo, E Storhammar
The Finnish Environment 529, 2001
182001
Guidance on a better integration of aquaculture, fisheries and other activities in the coastal zone. From tools to practical examples
Ø Bergh
CoExist Project, 2013
162013
Kirjolohen tuotanto ja ympäristö
J Seppälä, F Silvenius, J Grönroos, T Mäkinen, K Silvo, E Storhammar
Suomen ympäristökeskus, 2001
162001
Haitallisten aineiden tarkkailu–päästöt ja vaikutukset vesiin
H Vuoristo, J Gustafsson, H Helminen, S Jokela, S Londesborough, ...
Suomen ympäristökeskus, 2010
112010
Best available techniques (BAT) in the Finnish pulp and paper industry–a critical review
K Silvo, T Jouttijärvi, M Melanen, S Ruonala
European environment 15 (3), 175-191, 2005
112005
Päästökattodirektiiviehdotuksen ja keskisuurten polttolaitosten direktiiviehdotuksen toimeenpanon vaikutukset Suomessa
P Suoheimo, J Grönroos, N Karvosenoja, J Petäjä, K Saarinen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2015
102015
Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen
S Rekolainen, H Vuoristo, L Kauppi, S Bäck, M Eerola, T Jouttijärvi, ...
Taustaselvitys osa I, Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen, 2015
92015
Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen
S Rekolainen, H Vuoristo, L Kauppi, S Bäck, M Eerola, T Jouttijärvi, ...
Taustaselvitys osa I, Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen, 2015
92015
Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) liuottimia käyttävässä pintakäsittelyssä
H Antson, I Hakala, A Karjalainen, K Koivula, P Gyllenberg, H Hirvikallio, ...
Suomen ympäristökeskus, 2008
92008
Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi–YMPÄRI-hankkeen suositukset
N Wessberg, J Seppälä, R Molarius, S Koskela, J Pennanen, K Silvo, ...
Suomen ympäristökeskus, 2006
92006
Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi–YMPÄRI-hankkeen suositukset
N Wessberg, J Seppälä, R Molarius, S Koskela, J Pennanen, K Silvo, ...
Suomen ympäristökeskus, 2006
92006
Esiselvitys tiettyjen haitallisten orgaanisten aineiden päästöistä
P Koskinen, K Silvo, J Mehtonen, M Ruoppa, H Hyytiä, S Silander, ...
Suomen ympäristökeskus, 2005
92005
Piecing together research needs: safety, environmental performance and regulatory issues of nanofibrillated cellulose (NFC)
K Lähtinen, H Valve, T Jouttijärvi, P Kautto, S Koskela, P Leskinen, K Silvo, ...
C:/Users/User/Desktop/FINAL_nanosellu_130812. pdf, 2012
72012
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20