Jaana Seikkula-Leino
Jaana Seikkula-Leino
Professor of Pedagogy, Mid Sweden University / Impact Leader, Tampere University of Applied Sciences
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
CLIL learning: Achievement levels and affective factors
J Seikkula-Leino
Language and Education 21 (4), 328-341, 2007
2802007
Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?
J Seikkula‐Leino, E Ruskovaara, M Ikavalko, J Mattila, T Rytkola
Education+ training, 2010
2292010
Perceived learning outcomes in entrepreneurship education
H Matlay, U Hytti, P Stenholm, J Heinonen, J Seikkula‐Leino
Education+ Training, 2010
1742010
The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools
J Seikkula‐Leino
Journal of Curriculum Studies 43 (1), 69-85, 2011
1152011
Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen
J Seikkula-Leino
Opetus-ja kulttuuriministeriö, 2007
1142007
How do Finnish teacher educators implement entrepreneurship education?
J Seikkula-Leino, T Satuvuori, E Ruskovaara, H Hannula
Education+ Training, 2015
622015
Facing the changing demands of Europe: Integrating entrepreneurship education in Finnish teacher training curricula
J Seikkula-Leino, E Ruskovaara, H Hannula, T Saarivirta
European Educational Research Journal 11 (3), 382-399, 2012
502012
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 2004–2006 ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen: Paikallinen opetusuunnitelmatyö yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta
J Seikkula-Leino
1458-8110, 2006
482006
Broadening the resource base for entrepreneurship education through teachers' networking activities
E Ruskovaara, T Pihkala, J Seikkula-Leino, MR Järvinen
Teaching and Teacher Education 47, 62-70, 2015
452015
Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa
P Kyrö, J Mylläri, J Seikkula-Leino
Liiketaloudellinen aikakauskirja 3 (2008), 269-296, 2008
412008
Advancing entrepreneurship education in the Finnish basic education–the prospect of developing local curricula
J Seikkula-Leino
The dynamics between entrepreneurship, environment and education, 168-90, 2008
372008
Studying teachers’ teaching methods and working approaches in entrepreneurship education
E Ruskovaara, T Pihkala, T Rytkölä, J Seikkula-Leino
Proceedings of the 7th ESU Conference, 2010
302010
A Review of Entrepreneurship Education in Teacher Education
IJSL Deveci
Malaysian Journal of Learning and Instruction 15 (1), 105-148, 2018
232018
Finnish Science Teacher Educators' Opinions about the Implementation Process Related to Entrepreneurship Education.
İ Deveci, J Seikkula-Lein
Electronic Journal of Science Education 20 (4), 1-20, 2016
212016
Meta processes of entrepreneurial and enterprising learning–the dialogue between cognitive, conative and affective constructs
P Kyrö, J Mylläri, J Seikkula-Leino
Entrepreneurship research in Europe: Evolving concepts and processes, 56-84, 2011
212011
Rediscovering teacher’s role in entrepreneurship education
M Ikävalko, E Ruskovaara, J Seikkula-Leino
EFMD conference, Barcelona, February, 26-27, 2009
202009
Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa?: oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa
J Seikkula-Leino
Turun yliopisto, 2002
192002
Creating a measurement tool for entrepreneurship education: a participatory development approach
E Ruskovaara, T Pihkala, J Seikkula-Leino, T Rytkölä
Developing, shaping and growing entrepreneurship, 2015
182015
Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education: A Participatory Development Approach
T Ruskovaara, E., Rytkölä, T, Seikkula-Leino, J. & Pihkala
in Fayolle, A., Kyrö, P. & Liñán, F. (eds.) Entrepreneurship Research in …, 2015
18*2015
Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus ja reflektoinnin merkitys
E Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J. & Troberg
Yrittäjämäinen oppiminen: tavoitteita, toimintaa ja tuloksia, 214-237, 2011
18*2011
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20