Follow
Roger Säljö
Roger Säljö
Professor of education and educational psychology
Verified email at ped.gu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.
R Säljö
Ett sociokulturellt perspektiv, 2000
7989*2000
On qualitative differences in learning - I. Outcome and process.
F Marton, R Säljö
British Journal of Educational Psychology 46 (1), 4-11, 1976
78761976
Approaches to learning
F Marton, R Saljo
The experience of learning: implications for teaching and studying in higher …, 2005
5171*2005
On Qualitative Differences in Learning-II, Outcome as a Function of the Learner's conception of the Task
F Marton, R Saljo
British Journal of Educational Psychology 46, 115-127, 1976
22771976
Lärande & kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet.
R Säljö
Norstedts, 2005
17642005
Den lärande människan–teoretiska traditioner.
R Säljö
Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare, 137-195, 2010
14982010
Læring i praksis: et sosiokulturellt perspektiv
R Säljö
Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: JW Cappelens forlag, 2001
1247*2001
Lärande - En introduktion till perspektiv och metaforer
R Säljö
Gleerups, 2015
10242015
Learning in the Learner's Perspective. II. Differences in Awareness.
R Saljo
930*1979
Expertise differences in the comprehension of visualizations: A meta-analysis of eye-tracking research in professional domains
A Gegenfurtner, E Lehtinen, R Säljö
Educational psychology review 23, 523-552, 2011
8032011
Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning
R Säljö
Journal of computer assisted learning 26 (1), 53-64, 2010
7542010
Learning about learning
R Säljö
Higher education 8 (4), 443-451, 1979
7361979
Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan
E Hjörne, R Säljö
Norstedts akademiska förlag, 2008
6702008
Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare.
UP Lundgren, R Säljö, C Liberg
Natur & Kultur,, 2014
525*2014
Learning as the use of tools
R Säljö
Learning with computers: Analysing productive interactions, 144, 1999
490*1999
Vygotskij–Forskare, pedagog och visionär
R Säljö
I A. Forssell (red.), Boken om pedagogerna, 2005
465*2005
Oppimiskäytännöt–sosiokulttuurinen näkökulma
R Säljö
Helsinki: WSOY, 2001
4492001
Inlärning och omvärldsuppfattning
F Marton, LO Dahlgren, L Svensson, R Säljö
Almqvist och Wiksell, 1976
436*1976
Talk as data and practice—a critical look at phenomenographic inquiry and the appeal to experience
R Säljö
Higher education research & development 16 (2), 173-190, 1997
4231997
Learning and understanding: A study of differences in the construction of meaning of a text.
R Saljo
Acta Universitatis Gothoburgensis, 1982
3931982
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20