Artur Mikulec
Title
Cited by
Cited by
Year
Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne
C Domański (red.), J Białek, K Bolonek-Lasoń, A Mikulec
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
46*2011
Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków
F Chybalski (red.), W Dębski, M Dybał, E Marcinkiewicz, A Mikulec, ...
Wyd. C.H. Beck, 2009
372009
Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych
B Bis, A Mikulec, ( red.)
Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2013
222013
Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I, cz. II)
A Mikulec
Nasz Rynek Kapitałowy, 82-86, 84-87, 2004
162004
Impact of economic conditions on the secondary sex ratio in a post-communist economy
E Zadzinska, I Rosset, A Mikulec, C Domanski, B Pawlowski
HOMO-Journal of Comparative Human Biology 62 (3), 218-227, 2011
13*2011
Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2008
A Mikulec
Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka Wiadomości …, 2010
112010
Analiza wskaźnikowa trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim
A Mikulec
Wiadomości Statystyczne 11 (678), 29-55, 2017
102017
Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim - ujęcie kwartalne
A Mikulec
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 147-160, 2017
92017
Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim
A Mikulec
Wiadomości Statystyczne 5 (684), 56-77, 2018
72018
Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej
A Mikulec
Wiadomości Statystyczne 6 (565), 28-39, 2008
72008
Ocena efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych
A Mikulec
Wiadomości Statystyczne 9 (520), 26-39, 2004
62004
Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?
E Żądzińska, I Rosset, C Domański, B Pawłowski, A Mikulec
Anthropological Review 70 (1), 15-27, 2007
52007
Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach
A Mikulec
Wiadomości Statystyczne 1 (548), 62-75, 2007
52007
Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego
A Mikulec, M Misztal
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 507, 179-190, 2018
42018
Trwanie przedsiębiorstw w Łodzi i Szczecinie - analiza porównawcza
I Markowicz, A Mikulec
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 507, 151-160, 2018
42018
Analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE
J Białek, A Mikulec
Wiadomości Statystyczne 5 (576), 36-57, 2009
42009
Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych
A Mikulec
42009
Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2001-2015
A Mikulec
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29271.37285, 2016
3*2016
Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w województwie łódzkim w latach 2001-2015
A Mikulec
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35356.28806, 2016
32016
Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw powstałych w Łodzi w latach 2001-2015
A Mikulec
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21934.51524, 2016
3*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20