Seuraa
Maria Frick
Maria Frick
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa oulu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Singing in interaction
M Stevanovic, M Frick
Social Semiotics 24 (4), 495-513, 2014
322014
Emergent Bilingual Constructions: Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction
M Frick
Helsingin yliopisto, 2013
272013
Bilingual voicing: A study of code-switching in the reported speech of Finnish immigrants in Estonia
M Frick, H Riionheimo
Multilingua 32 (5), 565-599, 2013
242013
Singing and codeswitching in sequence closings
M Frick
Pragmatics 23 (2), 243-273, 2013
202013
Towards a usage-based model of early code-switching: Evidence from three language pairs
D Gaskins, M Frick, E Palola, AE Quick
Applied Linguistics Review 12 (2), 179-206, 2021
182021
Suomi–viro-koodinvaihto Facebookissa
M Frick
Lähivőrdlusi. Lähivertailuja, 49-67, 2010
142010
Deontic Autonomy in Family Interaction: Directive Actions and the Multimodal Organization of Going to the Bathroom
M Frick, E Palola
Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality 5 (1), 2022
132022
Kaksikielistä rääkkimistä-koodinvaihdosta tartonsuomalaisten sähköposti-ja kasvokkainkeskusteluissa
M Frick
132003
Morphological integration of Estonian lexical elements in a Finnish language base during the first years of immigration
M Frick
Journal of Linguistic and Intercultural Education 1, 81-95, 2008
112008
The emergence of Finnish-Estonian bilingual constructions in two contact settings
H Riionheimo, M Frick
Sociolinguistic Studies 8 (3), 409, 2014
92014
Handling Linguistic Asymmetries via Bilingual Punning in Conversations among Speakers of Cognate Languages
HI Härmävaara, M Frick
Crossing Languages to Play with Words: Multidisciplinary Perspectives …, 2016
72016
Kaksikielistä rääkkimistä− Koodinvaihdosta tartonsuomalaisten sähköposti-ja kasvokkaiskeskustelussa
M Frick
Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2003
72003
A gateway to complexity: A cross-linguistic comparison of child bilingual speech
AE Quick, D Gaskins, O Bailleul, M Frick, E Palola
International Journal of Bilingualism 25 (3), 800-811, 2021
62021
Suomi–viro-kaksikieliset yhdyssanat
M Frick
Folia Uralica Debreceniensia 16, 3-23, 2009
62009
Priming of frames and slots in bilingual children’s code-mixing: a usage-based approach
AE Quick, D Gaskins, M Frick
Frontiers in Psychology 12, 726764, 2021
52021
A linguistic encounter between neighbors and relatives: Reconnecting Estonian and Finnish in terms of contemporary multilingualism
R Grünthal, M Frick, K Praakli
Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities: Uralica Helsingiensia …, 2018
5*2018
Language Discourses and Contacts in the Twenty-First-Century Far North—Introduction to the Volume
M Frick, T Räisänen, J Ylikoski
Language contacts and discourses in the Far North, 1-20, 2023
32023
Embodiment in directive sequences: The case of triadic interactions in a Polish-English bilingual family
D Gaskins, M Frick
International Journal of Bilingualism 27 (1), 122-142, 2023
22023
Tilanteinen monilähtöisyys ja yksilön monikielisyys: Esimerkkinä suomi–englanti–arabia-kontakti ja kopulattomat nominaalilauseet
M Frick, H Holmi-Al-Mashhadani
Virittäjä 126 (1), 2022
12022
Miten autismikirjon henkilöt ja verrokit kuvailevat ja esittävät toisen henkilön ajatuksia?
M Frick, S Loukusa, K Dindar, L Mäkinen, ML Mattila, H Ebeling, T Hurtig
Puhe ja kieli, 23-41, 2021
12021
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20