Gıyasettin Demirhan
Title
Cited by
Cited by
Year
The validity and reliability study of the Turkish version of the motivated strategies for learning questionnaire.
S Büyüköztürk, ÖE Akgün, Ö Özkahveci, F Demirel
Educational Sciences: Theory & Practice 4 (2), 2004
203*2004
Attitudes toward physical education and class preferences of Turkish adolescents in terms of school gender composition.
C Koca, FH Aşçı, G Demirhan
Adolescence 40 (158), 2005
1622005
An examination of high school students' attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation
C Koca, G Demirhan
Perceptual and motor skills 98 (3), 754-758, 2004
1482004
Lise birinci sinif öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği II.
G DEMİRHAN, F Altay
Spor Bilimleri Dergisi 12 (2), 9-20, 2001
1302001
İLKÖĞRETİM, LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.
M Kangalgil, D Hünük, G DEMİRHAN
Spor Bilimleri Dergisi 17 (2), 48-57, 2006
1072006
Teacher-coach role conflict in school-based physical education in USA: A literature review and suggestions for the future.
F Konukman, B Agbuga, S Erdogan, E Zorba, G Demirhan, I Yilmaz
Biomedical human kinetics 2, 19-24, 2010
1012010
İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları
M Şişko, G Demirhan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
862002
Spor eğitiminin temelleri
G Demirhan
Spor Yayınevi, 2006
822006
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI.
F SAÇLI, G DEMİRHAN
Spor Bilimleri Dergisi 19 (2), 92-110, 2008
752008
Mountaineers' risk perception in outdoor-adventure sports: A study of sex and sports experience
G Demirhan
Perceptual and motor skills 100 (3_suppl), 1155-1160, 2005
612005
İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF, LİSE BİRİNCİ SINIF VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.
D HÜNÜK, G DEMİRHAN
Spor Bilimleri Dergisi 14 (4), 175-184, 2003
392003
Psychological profile of Turkish rock climbers: An examination of climbing experience and route difficulty
FH Aşçi, G Demirhan, SC Dinç
Perceptual and motor skills 104 (3), 892-900, 2007
382007
The place and meaning of the field of PE in Turkish young people's lives: a study using Bourdieu's conceptual tools
C Koca, M Atencio, G Demirhan
Sport, Education and Society 14 (1), 55-75, 2009
352009
Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
G Demirhan, Y Bulca, F SAÇLI, M KANGALGİL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29-2), 57-68, 2014
342014
Turkish adolescents' attitudes toward physical education
D Hünük, G Demirhan
Perceptual and motor skills 111 (2), 324-332, 2010
292010
Dünyada beden eğitimi öğretmeni yetiştirme
G DEMİRHAN
Çağdaş Eğitim Dergisi 28 (300), 13-22, 2003
292003
Beden eğitimi öğretmenlerinin niteliklerine ilişkin görüşler
G Demirhan, H Coşkun, F Altay
Eğitim ve Bilim 27 (123), 2002
272002
Beden eğitimi öğretimi
M Mosston, S Ashworth, E Tüzemen, G Demirhan
Bağırgan Yayımevi, 2001
272001
Precompetitive anxiety and affective state of climbers in indoor climbing competition
FH Aşçi, C Koca, G Demirhan, SC Dinç
Perceptual and motor skills 102 (2), 395-404, 2006
242006
Beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri
Y Bulca, F Saçlı, M Kangalgil, G Demirhan
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
232012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20