Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Nature368546
2.Science338511
3.Nature Communications260345
4.Cell250383
5.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
6.Nucleic Acids Research217413
7.PLoS ONE176225
8.Nature Genetics174257
9.Scientific Reports158202
10.Nature Methods152273
11.Nature Biotechnology151290
12.Neuron148213
13.Nature Reviews. Molecular Cell Biology132231
14.Nature Climate Change132197
15.Molecular Cell132196
16.Environmental Science & Technology132175
17.Cell Metabolism127196
18.Nature Reviews Genetics121237
19.Bioinformatics120233
20.Cell Stem Cell119197
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.