Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Chemical Reviews266443
2.Advanced Materials252342
3.Chemical Society reviews251378
4.Journal of the American Chemical Society236329
5.Angewandte Chemie International Edition221309
6.Energy & Environmental Science207323
7.ACS Nano203280
8.Nano Letters188270
9.Nature Materials179323
10.Journal of Materials Chemistry. A163214
11.Accounts of Chemical Research162233
12.Nature Nanotechnology160278
13.Advanced Functional Materials154203
14.Advanced Energy Materials152211
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.ACS Catalysis133186
19.Chemical communications (Cambridge, England)131166
20.Applied Catalysis B: Environmental130167
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.