Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Advanced Materials252342
2.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition240383
3.Energy & Environmental Science207323
4.ACS Nano203280
5.Nano Letters188270
6.Nature Materials179323
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews174238
8.Neural Information Processing Systems (NIPS)169334
9.Journal of Materials Chemistry. A163214
10.Nature Nanotechnology160278
11.Advanced Functional Materials154203
12.Advanced Energy Materials152211
13.International Conference on Learning Representations150276
14.Nature Photonics150261
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.European Conference on Computer Vision137263
19.International Conference on Machine Learning (ICML)135254
20.Journal of Cleaner Production132166
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.