Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.African Affairs2944
2.African Development Review2233
3.Journal of African Economies2129
4.Review of African Political Economy2129
5.Development Southern Africa2033
6.Journal of Eastern African Studies2029
7.Journal of Southern African Studies1923
8.African Studies Review1726
9.Urban Forum1722
10.Journal of Asian and African Studies1720
11.African Archaeological Review1623
12.Journal of Pan African Studies1526
13.The Journal of Modern African Studies1521
14.African Geographical Review1429
15.Journal of Contemporary African Studies1419
16.Africa1418
17.Journal of African Cultural Studies1334
18.Azania: Archaeological Research in Africa1318
19.Africa Spectrum1317
20.Africa Today1219
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.