Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Archaeological Science4256
2.Journal of Cultural Heritage3647
3.Journal of Archaeological Science: Reports3137
4.Antiquity3042
5.Journal of Archaeological Method and Theory2841
6.International Journal of Heritage Studies2532
7.Archaeological and Anthropological Sciences2431
8.Radiocarbon2429
9.Vegetation History and Archaeobotany2332
10.Archaeometry2233
11.World Archaeology2233
12.International Journal of Osteoarchaeology2232
13.Journal of Anthropological Archaeology2230
14.Cambridge Archaeological Journal2130
15.American Antiquity2030
16.Studies in Conservation1821
17.Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage1725
18.The Journal of Island and Coastal Archaeology1725
19.Geoarchaeology1724
20.Advances in Archaeological Practice1723
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.