Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Criminal Justice and Behavior3953
2.Justice Quarterly3858
3.British Journal Of Criminology3854
4.Law and Human Behavior3658
5.Criminology3570
6.Journal of Criminal Justice3548
7.Journal of Quantitative Criminology3350
8.Crime & Delinquency3347
9.Criminology & Public Policy3245
10.Journal of Research in Crime and Delinquency3149
11.Journal of Experimental Criminology2955
12.Sexual Abuse2945
13.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology2938
14.Theoretical Criminology2842
15.Policing and Society2840
16.European Journal of Criminology2835
17.Criminology & Criminal Justice2744
18.Psychology, Crime & Law2638
19.Punishment & Society2434
20.American Journal of Criminal Justice2433
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.