Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Conflict Resolution5076
2.International Organization4777
3.Foreign Affairs4572
4.Journal of Peace Research4276
5.Journal of Democracy4166
6.International Studies Quarterly4159
7.Third World Quarterly4154
8.Review of International Political Economy3965
9.International Affairs3953
10.European Journal of International Relations3458
11.Security Dialogue3450
12.World Politics3365
13.Studies in Conflict & Terrorism3251
14.Terrorism and Political Violence3148
15.Review of International Studies3042
16.Journal of European Integration2948
17.Geopolitics2637
18.Post-Soviet Affairs2551
19.Global Policy2543
20.Conflict Management and Peace Science2435
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.