Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Early Childhood Research Quarterly4566
2.Reading and Writing3546
3.Early Childhood Education Journal3446
4.Early Education and Development3142
5.Reading Research Quarterly3049
6.The Reading Teacher3041
7.Early Childhood Development and Care3038
8.European Early Childhood Education Research Journal2838
9.Scientific Studies of Reading2742
10.Journal of Research in Reading2438
11.The Elementary School Journal2337
12.Journal of Early Childhood Research2332
13.International Electronic Journal of Elementary Education2330
14.Journal of Early Childhood Literacy2135
15.Early Years2131
16.Education 3-132126
17.International Journal of Early Years Education2031
18.Journal of Research in Childhood Education2029
19.International Journal of Early Childhood1931
20.Contemporary Issues in Early Childhood1930
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.