Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Teaching and Teacher Education5888
2.Review of Educational Research57114
3.British Journal of Educational Technology5686
4.Educational Researcher54104
5.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5475
6.Studies in Higher Education5269
7.Learning and Instruction5081
8.Educational Psychology Review5075
9.Higher Education5062
10.American Educational Research Journal4878
11.Contemporary Educational Psychology4364
12.Early Childhood Research Quarterly4267
13.Economics of Education Review4260
14.Journal of Research in Science Teaching4258
15.Journal of Teacher Education4074
16.Educational Evaluation and Policy Analysis4062
17.Urban Education3952
18.Teachers College Record3868
19.Educational Research Review3865
20.TESOL Quarterly3857
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.