Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Teaching and Teacher Education6993
2.Review of Educational Research59139
3.British Journal of Educational Technology59101
4.Studies in Higher Education5981
5.Higher Education5475
6.Educational Psychology Review5297
7.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5183
8.Learning and Instruction5176
9.Educational Researcher49101
10.American Educational Research Journal4875
11.Contemporary Educational Psychology4870
12.Journal of Research in Science Teaching4866
13.Educational Evaluation and Policy Analysis4674
14.Early Childhood Research Quarterly4566
15.Economics of Education Review4365
16.Assessment & Evaluation in Higher Education4361
17.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)4361
18.Educational Research Review4286
19.Journal of Teacher Education4268
20.Educational Management Administration & Leadership4263
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.