Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Educational Management Administration & Leadership4263
2.Journal of Education Policy3763
3.Educational Administration Quarterly3555
4.Journal of Educational Administration3452
5.Professional Development in Education3348
6.Educational Policy3249
7.International Journal of Educational Management3243
8.School Effectiveness and School Improvement2852
9.Phi Delta Kappan2835
10.Education and Urban Society2743
11.Educational Leadership2438
12.International Journal of Leadership in Education2431
13.Leadership and Policy in Schools1931
14.School Leadership & Management1926
15.Journal of School Leadership1924
16.Management in Education1831
17.Educational Assessment, Evaluation and Accountability1827
18.The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas1626
19.Journal of School Choice1622
20.Improving Schools1526
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.