Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Educational Management Administration & Leadership3853
2.Journal of Education Policy3760
3.Educational Administration Quarterly3673
4.Educational Policy3248
5.Professional Development in Education3139
6.School Effectiveness and School Improvement3045
7.Journal of Educational Administration3044
8.International Journal of Educational Management2839
9.Education and Urban Society2736
10.Educational Leadership2537
11.Phi Delta Kappan2536
12.International Journal of Leadership in Education1930
13.School Leadership & Management1925
14.Educational Assessment, Evaluation and Accountability1828
15.Leadership and Policy in Schools1733
16.Improving Schools1726
17.The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas1726
18.Journal of School Leadership1722
19.Management in Education1626
20.Arts Education Policy Review1421
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.