Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Computers & Education94135
2.British Journal of Educational Technology5686
3.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5475
4.The Internet and Higher Education5077
5.Journal of Educational Technology & Society4969
6.International Conference on Learning Analytics And Knowledge3651
7.Journal of Computer Assisted Learning3551
8.Education and Information Technologies3463
9.Educational Technology Research and Development3460
10.Language Learning & Technology3448
11.Interactive Learning Environments3447
12.TechTrends3351
13.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology3045
14.Learning@Scale2958
15.Learning, Media and Technology2955
16.International Journal of Artificial Intelligence in Education2954
17.Computer Assisted Language Learning2945
18.IEEE Transactions on Learning Technologies2940
19.International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality2843
20.Australasian Journal of Educational Technology2837
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.