Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Environmental Health Perspectives87115
2.Environmental Research79102
3.Journal of Occupational Health Psychology5172
4.Epidemiology5068
5.International Journal of Hygiene and Environmental Health4972
6.Regulatory Toxicology and Pharmacology4776
7.Occupational and Environmental Medicine4767
8.Environmental Health4763
9.Indoor Air4257
10.Current Environmental Health Reports4061
11.Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology3546
12.Critical Reviews in Toxicology3447
13.Journal of Occupational and Environmental Medicine3447
14.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health3447
15.International Archives of Occupational and Environmental Health3348
16.Work3242
17.Safety and Health at Work3146
18.Toxicology and Industrial Health3141
19.Journal of Occupational Rehabilitation3048
20.Occupational Medicine3045
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.