Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Environmental Health Perspectives89136
2.Environmental Research6785
3.Epidemiology5388
4.International Journal of Hygiene and Environmental Health5067
5.Occupational and Environmental Medicine4865
6.Journal of Occupational Health Psychology4671
7.Environmental Health4567
8.Regulatory Toxicology and Pharmacology4486
9.Indoor Air3846
10.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health3550
11.International Archives of Occupational and Environmental Health3549
12.Journal of Occupational and Environmental Medicine3548
13.Critical Reviews in Toxicology3459
14.Current Environmental Health Reports3449
15.Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology3443
16.Journal of Occupational Rehabilitation3243
17.Work & Stress3056
18.Occupational Medicine2942
19.American Journal of Industrial Medicine2940
20.International Journal of Industrial Ergonomics2939
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.