Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.European Law Journal2648
2.Common Market Law Review2638
3.German Law Journal2031
4.International Journal of Constitutional Law2029
5.European Constitutional Law Review1719
6.European Journal of Risk Regulation1523
7.European Law Review1422
8.European Business Organization Law Review1421
9.Maastricht Journal of European and Comparative Law1316
10.Journal of European Competition Law & Practice1222
11.Intertax1217
12.European Company and Financial Law Review1015
13.New Journal of European Criminal Law1015
14.EC Tax Review1012
15.European Review of Private Law1012
16.European Public Law915
17.King's Law Journal815
18.ERA Forum811
19.European State Aid Law Quarterly89
20.International Insolvency Review713
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.