Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.European Law Journal2544
2.Common Market Law Review2537
3.German Law Journal2330
4.International Journal Of Constitutional Law2229
5.European Constitutional Law Review1522
6.European Law Review1330
7.European Business Organization Law Review1216
8.Journal of European Competition Law & Practice1119
9.European Journal of Risk Regulation1117
10.Maastricht Journal of European and Comparative Law1115
11.European Company and Financial Law Review1014
12.Intertax917
13.New Journal of European Criminal Law913
14.Yearbook of European Law913
15.European Review of Private Law912
16.European Business Law Review911
17.EC Tax Review811
18.European Public Law811
19.Legal Issues of Economic Integration811
20.Review of Central and East European Law713
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.