Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Child and Family Studies5576
2.Journal of Marriage and Family4467
3.Journal of Family Issues3751
4.Journal of Family Psychology3650
5.Family Process3548
6.Clinical Child and Family Psychology Review3454
7.Journal of Social and Personal Relationships3049
8.Family Relations2941
9.Journal of Marital and Family Therapy2844
10.Journal of Family Theory & Review2739
11.Personal Relationships2127
12.Contemporary Family Therapy2027
13.Journal of GLBT Family Studies2025
14.Community, Work & Family1933
15.Journal of Family and Economic Issues1932
16.The Family Journal1923
17.Journal of Family Communication1922
18.Marriage & Family Review1825
19.Journal of Family Therapy1824
20.Parenting1734
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.