Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Child and Family Studies5166
2.Journal of Marriage and Family4570
3.Journal of Family Psychology3949
4.Journal of Family Issues3548
5.Clinical Child and Family Psychology Review3355
6.Journal of Social and Personal Relationships3139
7.Family Process3044
8.Journal of Marital and Family Therapy2936
9.Family Relations2838
10.Journal of Family Theory & Review2437
11.Journal of Family and Economic Issues2030
12.Journal of GLBT Family Studies1931
13.Journal of Family Communication1927
14.Personal Relationships1926
15.Community, Work & Family1830
16.Contemporary Family Therapy1821
17.Journal of Family Therapy1722
18.The Family Journal1623
19.Partner Abuse1622
20.Journal of Divorce & Remarriage1621
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.