Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Psychology of Women Quarterly3858
2.Feminist Media Studies3354
3.Women's Studies International Forum2737
4.Hypatia2435
5.International Feminist Journal of Politics2330
6.Signs2245
7.European Journal of Women's Studies2130
8.Feminist Criminology2028
9.Feminism & Psychology2027
10.Feminist Review1933
11.Feminist Theory1825
12.Journal of Lesbian Studies1720
13.WSQ: Women's Studies Quarterly1421
14.Australian Feminist Studies1224
15.Feminist Formations1218
16.NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research1124
17.Feminist Legal Studies1119
18.Feminist Studies1118
19.Frontiers: A Journal of Women Studies1116
20.Women's History Review1113
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.