Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Forensic Science International: Genetics5266
2.Forensic Science International4356
3.Journal of Analytical Toxicology3546
4.International Journal of Legal Medicine3341
5.Digital Investigation2939
6.Journal of Forensic Sciences2937
7.Forensic Toxicology2841
8.Science & Justice2535
9.Journal of Forensic and Legal Medicine2531
10.Forensic Science, Medicine, and Pathology2130
11.International Journal of Forensic Mental Health2025
12.Legal Medicine2024
13.The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology1822
14.The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law1726
15.Australian Journal of Forensic Sciences1628
16.Journal of Forensic Dental Sciences1621
17.Journal of Forensic Radiology and Imaging1418
18.Egyptian Journal of Forensic Sciences1327
19.International Workshop on Biometrics and Forensics1320
20.The American Journal of Forensic Medicine and Pathology1316
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.