Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Forensic Science International: Genetics5272
2.Forensic Science International4353
3.Journal of Analytical Toxicology3552
4.International Journal of Legal Medicine3440
5.Digital Investigation3146
6.Journal of Forensic Sciences3139
7.Forensic Toxicology2840
8.Journal of Forensic and Legal Medicine2533
9.Science & Justice2533
10.Legal Medicine2226
11.Forensic Science, Medicine and Pathology2128
12.The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology2029
13.Egyptian Journal of Forensic Sciences1824
14.Journal of Forensic Dental Sciences1823
15.Australian Journal of Forensic Sciences1731
16.The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law1722
17.International Journal of Forensic Mental Health1523
18.International Workshop on Biometrics and Forensics1424
19.Journal of Forensic Nursing1418
20.Forensic Chemistry1417
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.