Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.The Journal of Economic History2848
2.The Economic History Review2227
3.Business History2029
4.The American Historical Review1725
5.Journal of Historical Geography1622
6.Journal of American History1526
7.Comparative Studies in Society and History1520
8.Past & Present1519
9.The History of the Family1420
10.History and Theory1419
11.Enterprise & Society1319
12.Diplomatic History1316
13.History Workshop Journal1221
14.Business History Review1217
15.Journal of Global History1215
16.Journal of Urban History1215
17.Twentieth Century British History1215
18.Radical History Review1214
19.Journal of Interdisciplinary History1130
20.Bylye Gody1118
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.