Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Ethnic and Migration Studies5078
2.Ethnic and Racial Studies4462
3.Population, Space and Place3653
4.Mobilities3448
5.International Migration Review2856
6.Global Networks2646
7.International Migration2537
8.Citizenship Studies2535
9.Journal of Refugee Studies2435
10.Ethnicities2431
11.Journal of Immigrant & Refugee Studies2334
12.Comparative Migration Studies2237
13.Journal of International Migration and Integration2233
14.Identities2124
15.Migration Studies1933
16.IZA Journal of Migration1732
17.Journal of Intercultural Studies1723
18.Refugee Survey Quarterly1622
19.Migration Letters1536
20.International Journal of Refugee Law1522
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.