Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Ethnic and Migration Studies4468
2.Ethnic and Racial Studies4153
3.International Migration Review3353
4.Population, Space and Place3353
5.International Migration3245
6.Mobilities3148
7.Global Networks2743
8.Citizenship Studies2531
9.Journal of Refugee Studies2332
10.IZA Journal of Migration2027
11.Ethnicities2026
12.Journal of International Migration and Integration2023
13.Identities1931
14.Journal of Immigrant & Refugee Studies1927
15.Migration Studies1833
16.Comparative Migration Studies1825
17.Migration Letters1629
18.Journal of Intercultural Studies1523
19.European Journal of Migration and Law1522
20.Forced Migration Review1522
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.