Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Management88146
2.Academy of Management Journal86129
3.International Journal of Project Management79105
4.The Leadership Quarterly66106
5.Journal of Organizational Behavior6695
6.Journal of Vocational Behavior5977
7.Academy of Management Review58107
8.Journal of Management Studies5881
9.Organization Science5682
10.Journal of Labor Economics54111
11.The International Journal of Human Resource Management5471
12.Organization Studies5270
13.Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior51105
14.Human Relations5171
15.Administrative Science Quarterly5072
16.Academy of Management Proceedings4965
17.International Journal of Management Reviews4881
18.Journal of Knowledge Management4765
19.Journal of Occupational Health Psychology4671
20.Academy of Management Perspectives4584
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.