Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.American Journal of International Law2538
2.Common Market Law Review2537
3.European Journal Of International Law2536
4.German Law Journal2330
5.International Journal Of Constitutional Law2229
6.Journal of International Economic Law2131
7.Journal of Human Rights1829
8.Human Rights Law Review1828
9.International Journal of Transitional Justice1826
10.American Journal of Comparative Law1823
11.The International Journal of Human Rights1820
12.Human Rights Quarterly1723
13.International and Comparative Law Quarterly1625
14.Cornell International Law Journal1525
15.European Constitutional Law Review1522
16.European Journal of Migration and Law1522
17.International Journal Of Refugee Law1519
18.World Trade Review1519
19.Utrecht Law Review1518
20.Journal of International Criminal Justice1517
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.