Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Common Market Law Review2638
2.American Journal of International Law Unbound2548
3.Journal of International Economic Law2535
4.European Journal of International Law2332
5.The International Journal of Human Rights2227
6.German Law Journal2031
7.International Journal of Constitutional Law2029
8.Human Rights Quarterly2026
9.Human Rights Law Review1929
10.International Journal of Transitional Justice1925
11.International and Comparative Law Quarterly1725
12.Journal of International Criminal Justice1722
13.European Constitutional Law Review1719
14.Journal of Money Laundering Control1623
15.American Journal of Comparative Law1526
16.Journal of Human Rights1524
17.International Journal of Refugee Law1522
18.World Trade Review1520
19.European Law Review1422
20.Journal of World Trade1418
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.