Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Yale Law Journal4785
2.Harvard Law Review4281
3.Columbia Law Review3862
4.University of Chicago Law Review3650
5.University of Pennsylvania Law Review3550
6.Stanford Law Review3470
7.Georgetown Law Journal3454
8.California Law Review3445
9.UCLA Law Review3248
10.Iowa Law Review3247
11.Virginia Law Review3246
12.Texas Law Review3151
13.Notre Dame Law Review3141
14.Minnesota Law Review3140
15.Duke Law Journal3046
16.Boston University Law Review3038
17.New York University Law Review2949
18.Vanderbilt Law Review2944
19.Michigan Law Review2943
20.Boston College Law Review2742
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.