Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of the Association for Information Science and Technology6094
2.Scientometrics5784
3.Journal of Informetrics3953
4.The Journal of Academic Librarianship3348
5.Online Information Review3042
6.Journal of Information Science2944
7.College & Research Libraries2836
8.Journal of Documentation2537
9.Portal: Libraries and the Academy2430
10.The Electronic Library2430
11.Aslib Journal of Information Management2337
12.Information Development2335
13.Learned Publishing2139
14.Journal of the Medical Library Association: JMLA2136
15.Library & Information Science Research2132
16.Library Hi Tech2128
17.Journal of Librarianship and Information Science2035
18.Information Research2026
19.New Library World2025
20.Library Philosophy and Practice1932
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.