Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Turkish Studies1926
2.Middle East Policy1825
3.British Journal of Middle Eastern Studies1623
4.The Middle East Journal1420
5.Middle East Critique1319
6.The Journal of North African Studies1318
7.Journal of Muslim Minority Affairs1315
8.International Journal of Middle East Studies1218
9.Bulletin of the American Schools of Oriental Research1217
10.Insight Turkey1217
11.Turkish Policy Quarterly1217
12.Middle Eastern Studies1116
13.Contemporary Arab Affairs1016
14.Islam and Christian–Muslim Relations1016
15.Intellectual Discourse1015
16.Iranian Studies1014
17.New Perspectives on Turkey1014
18.Contemporary Islam1013
19.Digest of Middle East Studies1013
20.Journal of Middle East Women's Studies1013
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.