Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.International Security3761
2.Security Dialogue3356
3.Studies in Conflict & Terrorism3268
4.Survival3042
5.Perspectives on Terrorism2761
6.Security Studies2435
7.Journal of Strategic Studies2233
8.Armed Forces & Society2229
9.European Security2131
10.Defence and Peace Economics2130
11.Intelligence and National Security2033
12.Contemporary Security Policy2031
13.Small Wars & Insurgencies2028
14.Military Psychology1935
15.International Journal of Micro Air Vehicles1825
16.International Peacekeeping1824
17.Parameters1823
18.Civil Wars1519
19.Military Review1423
20.Naval War College Review1423
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.