Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Security Dialogue3450
2.International Security3261
3.Studies in Conflict & Terrorism3251
4.Survival3047
5.Perspectives on Terrorism2652
6.Armed Forces & Society2329
7.Security Studies2139
8.Defence and Peace Economics2129
9.European Security2129
10.Military Psychology1928
11.Journal of Strategic Studies1926
12.Contemporary Security Policy1925
13.International Peacekeeping1727
14.Small Wars & Insurgencies1720
15.Intelligence and National Security1625
16.Parameters1521
17.Strategic Analysis1519
18.The RUSI Journal1420
19.International Journal of Micro Air Vehicles1419
20.Naval War College Review1418
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.