Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.American Journal of Public Health87125
2.BMC Public Health86117
3.International Journal of Environmental Research and Public Health85117
4.American Journal of Preventive Medicine74111
5.International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity67100
6.Preventive Medicine6597
7.Tobacco Control62102
8.Nicotine & Tobacco Research5998
9.Bulletin of the World Health Organization5681
10.Annual Reviews of Public Health5588
11.AIDS and behavior5374
12.Health Policy and Planning5061
13.European Journal of Public Health4974
14.NCHS Data Brief43123
15.The Lancet Public Health4377
16.International Journal for Equity in Health4353
17.Global Health Action4351
18.Preventive Medicine Reports4151
19.Health Promotion International3954
20.International Journal of Public Health3949
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.