Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Academic Medicine65100
2.Medical Education5378
3.BMC Medical Education4356
4.CBE—Life Sciences Education4265
5.Medical Teacher4262
6.Journal of Research in Science Teaching4258
7.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)3848
8.International Journal of Science Education3847
9.Anatomical Sciences Education3749
10.Environmental Education Research3652
11.Science Education3555
12.Journal of Engineering Education3552
13.Advances in Health Sciences Education3544
14.Educational Studies in Mathematics3343
15.Journal of Science Education and Technology3341
16.International Journal of Science and Mathematics Education3246
17.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education3145
18.Physical Review Physics Education Research2935
19.Chemistry Education Research and Practice2841
20.Journal for Research in Mathematics Education2748
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.