Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Academic Medicine6899
2.Medical Education5280
3.Journal of Research in Science Teaching4866
4.BMC Medical Education4665
5.Medical Teacher4566
6.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)4361
7.CBE—Life Sciences Education4164
8.EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education4158
9.Environmental Education Research4054
10.International Journal of Science and Mathematics Education3853
11.International Journal of Science Education3847
12.Anatomical Sciences Education3754
13.Advances in Health Sciences Education3753
14.Journal of Science Education and Technology3551
15.Science Education3449
16.Educational Studies in Mathematics3445
17.International Journal of Environmental and Science Education3347
18.Journal of Engineering Education3249
19.Journal of Graduate Medical Education3048
20.Chemistry Education Research and Practice3042
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.