Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Child Abuse & Neglect5872
2.Journal of Child and Family Studies5166
3.Aggression and Violent Behavior4569
4.Children and Youth Services Review4458
5.Journal of Interpersonal Violence4456
6.Trauma, Violence, & Abuse4265
7.British Journal of Social Work4052
8.Violence Against Women3446
9.Psychology of Violence3144
10.Health & Social Care in the Community3141
11.Family Process3044
12.Child & Family Social Work3034
13.Journal of Marital and Family Therapy2936
14.Family Relations2838
15.Journal of Family Violence2838
16.Research on Social Work Practice2736
17.Critical Social Policy2635
18.Qualitative Social Work2539
19.Social Work2437
20.Child Maltreatment2435
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.