Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Child Abuse & Neglect5991
2.Journal of Child and Family Studies5576
3.Aggression and Violent Behavior5167
4.Trauma, Violence, & Abuse5072
5.Journal of Interpersonal Violence4964
6.Children and Youth Services Review4661
7.The British Journal of Social Work4057
8.Psychology of Violence3754
9.Violence Against Women3754
10.Family Process3548
11.Health & Social Care in the Community3546
12.Child & Family Social Work3144
13.Research on Social Work Practice3039
14.Journal of Family Violence3038
15.Child Maltreatment2945
16.Critical Social Policy2943
17.Family Relations2941
18.Journal of Marital and Family Therapy2844
19.Child & Youth Care Forum2837
20.Child and Adolescent Social Work Journal2734
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.