Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Learning Disabilities3756
2.Exceptional Children3657
3.International Journal of Inclusive Education3444
4.Remedial and Special Education3357
5.Journal of Positive Behavior Interventions2847
6.Learning Disability Quarterly2839
7.The Journal of Special Education2639
8.Research and Practice for Persons with Severe Disabilities2638
9.Focus on Autism and Other Developmental Disabilities2637
10.TEACHING Exceptional Children2636
11.Augmentative and Alternative Communication2536
12.Journal Of Deaf Studies And Deaf Education2440
13.Gifted Child Quarterly2438
14.European Journal of Special Needs Education2431
15.Teacher Education and Special Education2336
16.Journal of Behavioral Education2334
17.Intervention in School and Clinic2231
18.Topics in Early Childhood Special Education2228
19.Journal of Emotional and Behavioral Disorders2138
20.Education and Treatment of Children2134
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.