Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Journal of Cleaner Production132166
2.Journal of Environmental Management78102
3.Ecological Economics6892
4.Environmental Science & Policy6587
5.Sustainability6188
6.Ecology and Society5978
7.Ecosystem Services5674
8.Current Opinion in Environmental Sustainability5482
9.The International Journal of Life Cycle Assessment5269
10.Journal of Industrial Ecology4969
11.Business Strategy and the Environment4777
12.Journal of Sustainable Tourism4764
13.Journal of Environmental Economics and Management4561
14.Annual Review of Environment and Resources4064
15.Corporate Social Responsibility and Environmental Management3863
16.Environmental Impact Assessment Review3851
17.Environmental Management3850
18.Sustainability Science3848
19.Local Environment3648
20.Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change3643
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.