Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2015 - 2019 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Teaching and Teacher Education6993
2.Journal of Teacher Education4268
3.Teachers and Teaching3950
4.TESOL Quarterly3865
5.Teaching in Higher Education3549
6.Professional Development in Education3348
7.English Language Teaching3346
8.Australian Journal of Teacher Education3245
9.Journal of Educational Research3148
10.Reading Research Quarterly3049
11.The Reading Teacher3041
12.Technology, Pedagogy and Education2946
13.Journal of Adolescent & Adult Literacy2941
14.European Journal of Teacher Education2846
15.Cogent Education2841
16.Journal of Science Teacher Education2835
17.International Journal of Instruction2740
18.Journal of Mathematics Teacher Education2740
19.Theory Into Practice2739
20.English Language Teaching Journal2737
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.