Toppublikationer
H5-index är h-index för artiklar publicerade under de senaste fem åren. Det är det högsta antalet h, så att h artiklar publicerade 2014 - 2018 har åtminstone h citat var.dölj
H5-medianen för en publikation är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index.dölj
Publiceringh5-indexh5-median
1.Teaching and Teacher Education5888
2.Journal of Teacher Education4074
3.TESOL Quarterly3857
4.Teachers and Teaching3259
5.Professional Development in Education3139
6.Journal of Adolescent & Adult Literacy3043
7.Reading Research Quarterly3042
8.Teaching in Higher Education3039
9.Journal of Educational Research2941
10.The Reading Teacher2939
11.Australian Journal of Teacher Education2840
12.English Language Teaching Journal2743
13.Theory Into Practice2741
14.Journal of Science Teacher Education2735
15.Technology, Pedagogy and Education2639
16.English Language Teaching2634
17.European Journal of Teacher Education2541
18.Journal of Education for Teaching2535
19.Journal of Mathematics Teacher Education2534
20.Teacher Education and Special Education2336
Datum och antal citat är endast uppskattningar och räknas ut automatiskt av ett datorprogram.